Nieuws en informatie van en over Ameland

Laatste items:
Geen windmolenpark boven Ameland

Geen windmolenpark boven Ameland

De plannen voor een windpark boven Ameland zijn van de baan. Het kabinet heeft drie aangewezen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Ameland zit daar niet bij. 

Zoutwinner ter verantwoording

Zoutwinner ter verantwoording

Boren naar zout onder een internationaal erkend natuurgebied, terwijl er op andere plekken zout geloosd wordt als afval, dat vindt de Waddenvereniging in deze tijd niet meer kunnen. De natuurorganisatie heeft daarom een speciale website geopend waarop mensen het bedrijf dat zout wil winnen in de Waddenzee ter verantwoording kunnen roepen.

De maanlanding - gezien vanuit Ameland

De maanlanding - gezien vanuit Ameland

Iedereen weet waar hij is geweest op 20 juli 1969, aldus onderzoek van de openbare mening over de dag der maanlanding. En inderdaad - ik weet precies waar ik toen geweest ben: op drieweekse Amelandvakantie in het vakantiekamp voor jongens uit Duisburg en Straelen te Nes.

Werken met Speksteen

Werken met Speksteen

Je aandacht en zintuigen richten op een steen is een creatieve manier om je volledig te ontspannen. Een steen die je met raspen en vijlen gaat bewerken en waaruit jouw beeld tevoorschijn komt. Drie dagen werken met speksteen betekent even helemaal loskomen van je dagelijkse activiteit.

Leefbaarheidsinitiatieven

Leefbaarheidsinitiatieven

De Provincie Fryslân stelt € 500.000 subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken.

Gedeputeerde bij overleg Wagenborg

Gedeputeerde bij overleg Wagenborg

De Friese CDA-Statenfractie wil dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) aanschuift bij het overleg tussen de gemeente Ameland, Rijkswaterstaat en veerdienst Wagenborg. Te veel problemen rond vertragingen blijven liggen.

Muziek- en Zangavond

Muziek- en Zangavond

Op maandag 13 oktober zal de jaarlijks terugkerende ‘ Zang- en Muziek-avond’ gehouden worden in de Herenwegkerk in Hollum. De avond be-gint om 19.30 uur. Medewerking zal worden verleend door diverse Ame-lander koren en muziekgezelschappen:

Schildergroep Zee van Kleur

Schildergroep Zee van Kleur

De schildergroep ‘Zee van Kleur’ is maandag 15 september weer begon-nen aan een nieuw herfst/winter seizoen. Eén maal per veertien dagen komen we bij elkaar om te tekenen en te schilderen op de maandagmid-dag van 14.00 tot 17.00 uur of op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur.