Met verbazing heb ik kennis genomen van een column van de heer Cordes, waar hij o.m. het volgende schrijft, “natuurlijk zijn er mensen die graag zitting willen nemen in de Gemeenteraad, maar bij een reguliere partij de kans niet krijgen”.

In 1961 heeft mijn vader bedankt als Raadslid voor de CHU. Toen werd ik gevraagd hem op te volgen waarvoor ik heb bedankt. Daarna kwam het verzoek van de P. v.d. A. en van de VVD met dezelfde vraag en ook deze partijen heb ik moeten teleurstellen. Het blijkt dus dat U bewering een leugen is.

Vervolgens stelt U, " dan vorm je niet een Belangen partij, maar een eigen Belangen partij". Dat is een misselijk makende opmerking waar iedere vorm van waarheid ontbreekt, dat tekent het karakter van de heer Cordes. U bent Raadslid van het CDA, daar kan dus met de verkiezingen rekening mee gehouden worden.

Dan maakt de heer Cordes ook nog de opmerking dat ze de Oost-West verhouding in stand houden, waarbij ze uit het oog verliezen dat dit een dure hobby is.
Samen met de heer Tjeerd Kooiker heb ik als wethouder samengewerkt en van een Oost – West verhouding is nooit iets gebleken, dus deze opmerking is ook ongegrond.

Tot slot schrijft U "op Ameland zijn de landelijke raadsfracties in de positie dat ze kunnen verjongen met verstandige mensen, die echt voor het algemeen belang opkomen". Dit is een miskenning van al die andere jonge mensen die een opleiding hebben gevolgd. 

Het hele verhaal over de lokale partijen is tendentieus geschreven met maar één bedoeling. U moet U schamen!!

Wim de Boer, Hollum Ameland , januari 2014.
Oud wethouder, mede oprichter en erelid van Algemeen Belang Ameland.

2amelanderhistorie.jpg5sparmanje.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg6vpva.png4kontour-vastgoed-banner.png3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all