Kortgeleden is Ameland “verrijkt” met een nieuwe politieke partij. Wij mogen ons afvragen of de Amelander bevolking hier op zit te wachten. De Amelander politiek is al gezegend met twee Belangen partijen, die zich richten op basale onderwerpen, zoals voorstellen over borden voor naamgevers van een sporthal, gaten in een fietspad, te hoge stoepranden enz. enz.

Allemaal nobele voorstellen, maar dezen kunnen b.v. heel goed voortkomen uit een actieve vereniging voor dorpsbelangen. Daarvoor heb je geen politieke partij nodig.
Natuurlijk zijn er mensen die graag zitting willen nemen in de gemeenteraad maar bij een reguliere partij de kans niet krijgen. Dan vorm je niet een Belangen partij, maar een “ Eigen Belangen partij”.

De Belangen partijen zijn in de Amelander gemeenteraad in mijn ogen al ruim vertegenwoordigd met vijf van de elf zetels. De afgelopen jaren hebben we kunnen constateren dat ze de oost – west verhouding op het eiland op zijn minst in stand hebben gehouden, waarbij ze uit het oog verliezen dat dit een dure hobby is.

In een eerder coalitie, waarin een Belangen partij leidend was, is o.a. de veerdam aangekocht. Een financiële molensteen om de nek van Gemeente Ameland. Een integriteitonderzoek kortgeleden sprak boekdelen. De andere partij, waarvan de fractie zich laat manipuleren door een wethouder die het begrip dualisme volkomen aan zich voorbij heeft laten gaan en het pluche al heeft versleten. 

In het afgegeven persbericht werden al speerpunten van de nieuwe partij geventileerd, zoals: De nieuwkomer wil Ameland aan de eilanders teruggeven. Waren ze het eiland kwijt? Mij nooit opgevallen. 

De vooruitgang heeft de laatste jaren stilgestaan. Zijn er geen dorpsvernieuwingen gepleegd? Zijn er geen wegen over het hele eiland verbeterd c.q. vernieuwd of verbreed.? Wordt er binnen afzienbare tijd niet een zonneweide gerealiseerd, wat in het hele land spraakmakend is en in Den Haag met respekt wordt gevolgd. Wordt de gemeentelijke reiniging niet omgevormd tot een efficënte organisatie, naar de eisen des tijds?

Ze zijn tegen windmolens dicht onder kust. Heeft de gehele raad zich niet uitgesproken tegen windmolens dicht langs de Noordzeekust? Lastenverlichting voor burgers en bedrijven.
Is Ameland qua belastingdruk niet één van de goedkoopste gemeenten van het land? Huurverlaging van 10%. De landelijke trend is dat de huren omhoog gaan. Is het dan reëel om hier de huren te verlagen op het moment dat het Gemeentelijk Woningbedrijf een kwaliteit slag wil gaan maken? Passantenhaven Nes uitbreiden en nog één erbij in Hollum of Ballum. Momenteel wordt er al onderzoek gepleegd naar een financieel verantwoord plan voor het opwaarderen van de jachthaven van Nes en wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan betreffende een eventuele haven bij Hollum.

Kortom , de speerpunten van de nieuwkomer blijkt oude wijn in goedkope nieuwe zakken te zijn. We hebben al tuinhekjes politiek, bespaar ons stamtafelpolitiek buiten het café.

In wezen zou Ameland genoeg moeten hebben aan de zittende landelijke partijen. Deze partijen hebben goede opleidingsmogelijkheden voor nieuwe en zittende raadsleden.
De raadsleden hebben de beschikking over ondersteuning van partijbureau’s, wetenschappelijke instituten en hun staten- en tweede kamerleden. 

Op Ameland zijn de landelijke raadsfracties in de positie dat ze kunnen verjongen met verstandige mensen, die echt voor het algemeen belang opkomen. Zij zullen moeten kunnen oordelen over moeilijke items, zoals de overheveling van de taken op het gebied van de jeugdzorg, ouderenzorg, participatiewet en passend onderwijs. Deze taken gaan ongeveer 60% van de gemeentebegroting beslaan en raakt alle onderdelen van de leefbaarheid op Ameland.

December 2013, Bert Cordes schrijft dit op persoonlijk titel.

4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png2amelanderhistorie.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all