De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelanders uitgenodigd de komende nummers een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van de heer Cinto Prosperi, directeur VVV Ameland.

Is er 50 jaar na het verschijnen van het eerste exemplaar van ‘De Amelander’ nog toekomst voor een VVV in deze wereld van internet, smartphones en social media? Internet heeft het toerisme voor-goed veranderd. Waar je vroeger informatie over een vakantiebe-stemming uit folders, boeken, ad-vertenties en reisverslagen haalde, is dat anno 2014 heel anders. Je gaat achter je computer zitten, of lekker met een tablet of smartphone in de tuin en via zoek-machines en social media kun je alle informatie krijgen die je nodig hebt. Makkelijk toch? Er is zoveel informatie dat je via de eerste twee pagina’s van Google al zoveel weblinks vindt dat het je wel erg makkelijk wordt gemaakt. Twijfel je nog, dan kijk je op foto- en videokanalen, You Tube. Via Twitter, Facebook en review websites zoals Zoover, leer je wat anderen ergens van vinden.

Waar past een VVV nog in dit moderne plaatje? Nou, dat valt reuze mee. Die VVV moet natuur-lijk zelf ook wel met haar tijd mee-gegaan zijn. Met alleen het uitge-ven van een VVV gids en het uitde-len van folders kom je er niet meer. Als de tijd verandert, moet je zelf ook veranderen. Verandering is eigenlijk het enige dat tot in oneindigheid blijft bestaan. Een VVV is actief op internet met een moderne website, heeft een mo-biele site, Apps en communiceert via social media kanalen. Op die social media kanalen moeten niet alleen berichten geplaatst wor-den, maar beschouw het als een communicatievorm. Mensen gaan vragen stellen via Twitter en Face-book. Wees daar klaar voor, communicatie werkt twee kanten op.

En wat blijkt de laatste jaren? Waar we tot voor kort dachten dat alle informatie via internet verkre-gen zou worden, blijkt dat de daar beschikbare informatie vaak on-duidelijk is. Net niet wat je zoekt, of dat verschillende online infor-matiebronnen elkaar tegens-preken. En wat doe je dan? Je kijkt op een website waar je vertrouwen in hebt, zoals van VVV Ameland. Een site die een volledig beeld van een bestemming geeft en die niet direct geld aan je wil verdienen. We zien overigens daarnaast dat mensen steeds vaker weer met ons gaan bellen of e-mailen. Ben je eenmaal op je vakantiebestemming aangekomen, dan blijkt dat mensen het prettig vinden om persoonlijk contact te hebben met mensen die weten waar ze het over hebben. Die bekend zijn met de regio en net díe adviezen geven die je verblijf nog meer betekenis geven. Je stapt dus bij de VVV binnen! Wist u dat één op de vier gasten op Ameland ook daadwerkelijk één van de kantoren in Nes of Hollum be-zoekt?

Zijn we er nu? Nee, dat niet. Zoals gezegd, verandering blijft. Een toekomstbestendige VVV loopt voorop, innoveert en kijkt naar trends in het toerisme, maar ook daarbuiten. Beleving was al be-langrijk in het kiezen van een vakantiebestemming. Daar komt betekenis steeds meer bij. Wat heb ik er aan? Wat brengt die vakan-tiebestemming mij? Internet zal nog belangrijker worden. Ook virtuele toepassingen van augmented reality tot virtual reality worden steeds belangrijker. VVV Ameland zal om te overleven altijd moeten blijven verkennen waar de grenzen van haar mogelijkheden liggen en die grenzen opzoeken.
Op naar de volgende 50 jaar!

Cinto Prosperi
Directeur VVV Ameland

7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png2amelanderhistorie.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all