De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelanders uitgenodigd de komende nummers een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van de heer Dirk Kooiker, directeur van Vakantiepark Klein Vaarwater.

Helaas ben ik te kort betrokken bij de ontwikkelingen van De Amelan-der om u een historische terugblik te kunnen geven. Mijn eerste ge-dachten bij De Amelander zijn van eind jaren zestig. Eigenaar van het blad De Amelander was Cees Tanja die op onze camping tent-huisje ‘Recta’ bezat. Naast het uitgeven van dit blad organiseerde hij tevens een tweetal activiteiten te weten ‘de Nacht van Ameland’ en de ‘Miss Ameland-verkiezing’. Tevens was hij degene die de 65+ reizen intro-duceerde.

Uit bovenstaande blijkt dat het een man was met revolutionaire ideeën. Toen praktisch iedereen nog dacht dat toerisme een seizoengebonden activiteit was, had hij de moed om in het toen nog stille voorjaar toeristen naar het eiland te halen. Hij besefte dat als je toerisme als een professie zag je het hele jaar klaar moest staan om gasten te ontvangen. En als die gasten gekozen hadden om hun vakantie op Ameland door te brengen kwam hij met een activiteitenprogramma waarop ze vol werden vermaakt met excursies en diverse soorten avondactiviteiten. Dit was een totaal andere benadering dan wij tot op dat moment op Ameland gewend waren.

Nadat er op Ameland een tweetal sporthallen en een sportzaal waren gebouwd zag Cees Tanja nieuwe mogelijkheden en hij introduceerde in de maand september de Minder Validen sportweek. Een uniek gebeuren waarop Ameland kennismaakte met rolstoelbasketbal, zitvolleybal en de rolstoelmarathon. Op velerlei manieren betrok hij tevens de Amelander bevolking en de sportverenigingen bij dit evenement.

Cees Tanja was sportminded. Dit bleek eind jaren zestig toen Geel Wit en Amelandia het idee hadden opgepakt om in competitieverband te gaan voetballen. Onder de be-zielende leiding van Frans Hulse-bos en Tjerk Visser werden ge-sprekken met de FVB (Friesche Voetbal Bond) gevoerd. Ondanks de steun van FVB-secretaris Jan Kostelijk dreigde een en ander toch te mislukken. Met hulp van reclameman Cees Tanja werd uiteindelijk de landelijke pers gehaald, wat niet veel later leidde tot deelname van beide verenigin-gen aan de voetbalcompetitie. Via zijn Rotterdamse contacten kreeg hij het niet veel later voor elkaar om Geel Wit tegen oud Feyenoord, met onder anderen Coen Moulijn en Frans Bouwmeester, te laten voetballen. De wedstrijd stond onder leiding van Lau van Ravens, destijds Nederlands toparbiter. Om geen oude wonden open te rijten ben ik gemakshalve de eindstand vergeten. Door deze contacten was een van onze eerste personeelsreisjes richting Rotterdam naar de wedstrijd Feyenoord – Tottenham Hotspur. Niet de wedstrijd (vechtpartijen op de tribune), maar met name de rijstijl van Cees Tanja door het drukke verkeer in deze wereldstad heeft bij enkele collega’s dan wel oud-collega’s traumatische ervaringen achtergelaten.

Ook organiseerde hij trainings-weekenden voor volleybalteams, waarbij hij zorgde dat gelijkwaar-dige teams op eredivisieniveau gelijktijdig op Ameland waren en op deze manier oefenwedstrijden konden spelen. Als geheelonthou-der liet Cees Tanja zich niet bij ‘de derde helft’ zien wat naar alle waarschijnlijkheid zijn gemoeds-rust ten goede kwam.


50 jaar geleden werd het blad ‘De Amelander’ opgezet door Cees Tanja, later voortgezet door doch-ter Alie Tanja en tot slot overge-nomen door Klaas Touwen. Door de jaren heen is gebleken dat het blad in een behoefte voorziet. 50 jaar het blad ‘De Amelander’ betekent 50 jaar veel informatie, overzicht van alle op Ameland georganiseerde activiteiten, inter-views met bekende en minder be-kende eilanders, kortom een blad dat voor gasten onmisbaar is.

Als beheerder van ‘Klein Vaarwa-ter’ heb ik veel van de door Cees Tanja georganiseerde evenemen-ten mogen meemaken en gedeelte-lijk mee mogen organiseren. Met name de wijze waarop de marke-ting reeds in die periode door hem werd neergezet was zeer leerzaam. In recreatieland verkopen we tegenwoordig geen vakantie meer, maar we verkopen een beleving. Een slogan die momenteel hele-maal in is. Ik kan de bedenker hiervan verzekeren dat Cees Tanja hem 40 jaar geleden al uitgevon-den heeft.

Tot slot wens ik Klaas Touwen en zijn team nog veel inspiratie toe, om het blad in deze multimediale wereld verder succesvol te laten blijven.

Dirk Kooiker, Directeur Va-kantiepark Klein Vaarwater

4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg3Huize-Miedema.png5sparmanje.jpg7bg-logo1-1.gif2amelanderhistorie.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all