De Amelander viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn tien bekende Amelan-ders uitgenodigd de komende nummers een column te schrijven. In deze uitgave de bijdrage van de heer Joop de Jong, Directeur Ame-lander Musea.

Allereerst wil ik Klaas Touwen en de hele redactie van De Amelander graag gelukwensen met het feit dat het blad 50 jaar bestaat. Met de schaalvergroting van de dagbladen en de enorme toename van digitale media moet je wel een ijzersterke formule hebben om je bestaansrecht te handhaven. En dat laatste is natuurlijk ook het geval. Het is ondenkbaar dat De Amelander met haar unieke opzet in het brede scala aan informatie-voorzieningen op Ameland zal verdwijnen.

Dat heeft natuurlijk een reden. De meest belangrijke ligt m.i. al ver-worteld in de oprichting. De maat-schappelijke betrokkenheid in relatie met onze bestaansecono-mie, het toerisme. Cees Tanja had dat heel goed in de gaten.

Het blad De Amelander werd, en wordt, nog steeds huis-aan-huis verspreid. De inhoud is heel sterk gericht op datgene wat er zich in de eilander gemeenschap afspeelt. Bij alle activiteiten van Cees Tanja werden zoveel mogelijk Amelanders ingeschakeld. Wij zijn er trots op dat we met onze musea daarbij mochten zijn.

In de eerste nummers in 1965 werd uitvoerig stilgestaan bij ‘de Oudheids-kamer’ en later, in 1972, bij het nieuw opgerichte Natuurmuseum. Toen nog in de winkel van de familie Wijnberg, de huidige Hoge Stoep in Hollum. Later toen de 55+ reizen werden georganiseerd werden alle deelnemers, niemand uitgezonderd, in bussen langs alle bezienswaardigheden van het eiland geleid, en daar hoorden de musea natuurlijk ook bij.

Cees Tanja begreep dat het triggeren van toeristen om naar Ameland te komen niet alleen bestond uit het vermarkten van het strand, weer en overnachtingsmogelijkheden. Maar dat de toeristen ook nieuwsgierig waren naar het eiland en z’n bewoners. Het profi-leren van de eigen eilander identi-teit wordt het tegenwoordig ge-noemd.

Parallel aan de ontwikkeling van het blad De Amelander hebben ook de musea op het eiland zich ontwikkeld. Naast de twee al eerder genoemde, het ‘Natuurcentrum’ en het ‘Sorgdragermuseum’ zijn later het ‘Landbouw Juttersmuseum’ in Buren en het ‘Maritiem Centrum’ in Hollum voor publiek geopend.

De kleine musea hebben allemaal een grotere en beter geoutilleerde huisvesting gekregen, de molens zijn evenals de Vuurtoren openge-steld voor publiek. Daarnaast wordt er al jarenlang een breed pakket aan natuur- en cultuuracti-viteiten georganiseerd, met als kroon op het werk de demonstra-ties van de Paardenreddingboot. En net als in de eerste jaren zijn al die activiteiten steeds weer terug te vinden in De Amelander.

Het blad De Amelander is de afge-lopen 50 jaar in haar verschij-ningsvorm steeds gewijzigd, het heeft zich telkens aangepast aan de tijd. Ook wij zullen niet stil moeten blijven zitten, in de geest van Cees Tanja zullen we ons eiland en de gasten moeten blijven voorzien van nieuwe innoverende impulsen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de musea, dat geldt voor elk bedrijf of elke ondernemer die betrokken is bij de economie van ons eiland.

Tot slot wil ik graag eindigen met de melding dat er een kleine maar leuke expositie over ‘50 jaar, de Amelander’ in het ‘Sorgdragermu-seum’ te bezichtigen is. En tegen Klaas Touwen zou ik willen zeg-gen: ‘Op naar de volgende 50 jaar!’

Joop de Jong, Directeur Amelan-der Musea

6vpva.png2amelanderhistorie.jpg5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png7bg-logo1-1.gif

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all