De partij Ameland één heeft werkelijk een enorme politieke dreun uitgedeeld aan de zittende partijen. Zij komen met vijf zetels in de raad terwijl de rest van de partijen is gemillimeterd. Al vroeg in de avond, tijdens het binnenkomen van de stemmen van de diverse stembureaus, bleek al snel dat menig raadslid moest vrezen voor zijn zetel.

Het is inmiddels een prachtige traditie geworden: Iedere laatste zondag van juli komen velen, eilanders en gasten, bij elkaar om onder het blauwe hemeldak en meestal bijgelicht door een stralende zon de eredienst te vieren. Ook dit jaar hopen we weer op een hele mooie viering. Het thema van dit jaar luidt: ‘Vroege vogels’. Vogels –denk alleen al maar aan de duif! – spelen een belangrijke rol in de verhalen van de Bijbel.

Eind maart presenteren Janke Poortinga en Janneke van der Meulen hun vertaling van Ype Poortinga's Duveldei op Grienlân. Deze historische roman, die in 1967 in het Fries verscheen, komt hiermee voor het eerst in het Nederlands uit. In 1777 besluit de hoofdpersoon van Duivelsdag op Groenland als ‘snijdokter’ en barbier aan te monsteren op de walvisvaarder De juffrouw Clara.

De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland organiseert een bazaar en rommelmarkt in Hollum op dinsdag 31 juli a.s. Vanaf 10.00 uur ’s morgens kunt u terecht in de kerk aan de Herenweg te Hollum. Er is weer van alles te koop, o.a. zelf gemaakte goederen van de zusterkring en de knutselclub en veel speelgoed voor de kinderen.

Op 13 maart 2018 heeft de wetenschappelijke commissie Zeehondenopvang een advies uitbrengen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toekomst van de zeehondenopvang.

In 1999 kochten Richard Kiewiet en Gunda Brunotte ‘de oude schuur van Nienhuis’ in Nes. Richard wist toen nog niet dat het monumentale gebouw ook ooit eigendom was van zijn overgrootvader Foppe de Jong, aannemer en eigenaar van de zuivelfabriek, oprichter van de N.V. Stoomzuivelfabriek, Graanmalerij en Electrische Centrale in Nes.

Een walvis als boterham. Onder deze titel schreef Cor Gransbergen (89) uit Nes (Ameland) een boek over de na-oorlogse jaren die hij meevoer in de vloot van de Willem Barendsz om op walvisjacht te gaan. De titel refereert aan het gegeven dat de walvisjacht voor veel eilanders en inwoners van Noord-oost Friesland een middel was om een boterham te verdienen.

Sûn is het Friese woord voor gezond. Een prachtig woord voor een kostbaar begrip. De Amelander fysiotherapeut, Gerard Metz, weet dat als geen ander. ‘In de westerse wereld zijn we in de gezondheidszorg druk aan het diagnos-ticeren. Er zijn grote groepen mensen die hun hele leven ophangen aan een diagnose. Daarmee doe je te kort aan wie je bent.

4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg6vpva.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg7bg-logo1-1.gif5sparmanje.jpg3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all