Vandaag heeft de Waddenvereniging het Ministerie van Economische Zaken formeel gevraagd om strenger toe te zien op de eisen die in de verleende vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee staan.

Een belangrijke eis in de vergunning is dat er uiterlijk 1 juli 2015 een door de Inspecteur van de Mijnen, de hoogste baas bij Staatstoezicht op de Mijnen, goedgekeurd onderzoek moet liggen die antwoord moet bieden op de vraag onder welke voorwaarden gas veilig gewonnen kan worden onder de Waddenzee. Nu, vier maanden na de verstreken datum, is daar nog steeds geen duidelijkheid over. Ondertussen gaat de gaswinning onder de Waddenzee onverminderd door.

In 2013 kreeg de NAM een vergunning voor uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee. Voorwaarde was wel dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar bodemdaling op langere termijn als gevolg van de gaswinning. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond, wat betekent dat het onduidelijk blijft hoe betrouwbaar de bodemdalingsvoorspellingen zijn op de lange termijn. Onjuiste bodemdalingsvoorspellingen kunnen grote gevolgen hebben voor natuur, milieu en de veiligheid van mensen. Daarom trekt de Waddenvereniging nu aan de bel bij het Ministerie van Economische Zaken.

 

6vpva.png5sparmanje.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg7bg-logo1-1.gif3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all