BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Aanbieding boek 'Vogels op Ameland'

Jaargang: 1997
Uitgave: December - Januari - Februari
Naam auteur: Onbekend

Vorige maand werd in de Koperen Tuin te Leeuwarden het boek, “Vogels op Ameland“ ten doop gehouden en de eerste twee exemplaren uitgereikt aan Jan de Jong, Amelander vogelkenner bij uitstek, en Henk Kroes, voorzitter van It Fryske Gea.

De Nieuwe Amelander was ook uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn waraan wij uiteraard graag gevolg gaven. Met de boot van 12.30 uur verlieten wij in gezelschap van enige prominente, op vogelgebied bekende Amelanders, het in regen gehulde eiland, richting de Friese hoofdstad waar de uitreiking plaats zou hebben. In Holwerd aangekomen werden wij opgehaald door een busje, dat ons via een omweg (vanwege de verwachte verkeersoverlast bij Leeuwarden) naar de Koperen Tuin in Leeuwarden bracht. Zo hadden we een extra ritje door het "Friese", al konden we er weinig van zien, de regen hing als een grauwe deken over het anders zo fraaie landschap. Aangekomen in de Koperen Tuin, werden we verwelkomd met koffie en gebak, altijd een prettige binnenkomst. De zaal liep, zoals dat zo heet, na enige tijd behoorlijk vol. Als eerste spreker kwam dhr. van Dijk, voorzitter van het "Fryske Feriening foar Fjildbiology" aan het woord. Hij heette iedereen welkom, speciaal de delegatie van Ameland. Hij schetste in het kort hoe het boek tot stand was gekomen, gaf daarna het woord, liever gezegd het beeld aan dhr. Philip Frishorn, die ons vergastte op, een prachtige dia-serie van Ameland. Het behoeft geen betoog, dat de dia-serie hoofdzakelijk over de gevleugelde bewoners van het eiland ging. Men kreeg een prachtig beeld voorgeschoteld van allerlei soorten vogels die Ameland als fourageplaats of als hun permanente woonplaats hebben. De Amelanders in het gezelschap, keken trots in het rond, als of hun blikken wilden zeggen: "Kijk daar wonen wij nu" Na deze betoverende beelden nam dhr. Engelmoer achter het spreekgestoelte plaats, medesamensteller en eigenlijk ook coördinator van het boek "Vogels op Ameland". Ook hij sprak over de periode waarin het boek gemaakt was. Om met een bekende soapserie te spreken, het waren goede tijden en een heel enkele keer zware tijden. Veel mensen hebben aan het boek meegewerkt en heel lang. Zo’n zes jaar geleden viel het startschot. Men had behoefte aan een nieuw boek over de vogels op de Waddendiamant. De vogelpopulatie was de laatste jaren wat veranderd. Een voorbeeld: het aantal scholeksters is dramatisch omlaag gegaan; voorzichtige conclusie: voedselgebrek, oorzaak: verdwijnen van de mosselbanken en kokkels, door overbevissing. Hetzelfde geldt voor de eidereenden.

De Lange Duinen

In deze eeuw zijn 149 soorten als broedvogel op Ameland vastgesteld. Amelands meest soortrijke gebied is nog steeds de Lange Duinen. Dat prachtige natuurgebied heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk broedgebied van o.a. de bruine kiekendief, blauwe kiekendief, velduil, waterral, rietzanger en baardmannetje. De polders zijn sterk veranderd qua structuur, sommige vogelsoorten zijn daar geheel verdwenen, zoals do¬daars, kwartels en kwartelkoning. Geen al te leuk bericht om dat zo aan te horen, maar gelukkig waren er ook positieve berichten, want de grauwe gans, lepelaar, blauwborst en roodmus kozen Ameland als hun broedplaats.

Uitreiking boeken

Als eerste exemplaren werden twee boeken uitgereikt aan dhr. Jan de Jong uit Buren, een bekend vogelkenner op Ameland, en dhr. Henk Kroes, directeur van It Fryske Gea. De heren Henk Kroes en Jan de Jong aanvaarden het prachtige geschenk onder dankzegging, waarna dhr. Kroes in zijn hoedanigheid als directeur van It Fryske Gea nog enige woorden tot de genodigden richtte, uiteraard in het Fries. Onder het genot van een drankje bleef het gezelschap nog enige tijd napraten over allerlei dingen die vogelaars bezig houden Het schitterende boek "Vogels op Ameland" ligt inmiddels te koop bij diverse winkels op Ameland. Beslist een aanrader voor de echte 'Vogelaar", of voor die gene, die wat meer wil weten over de vogelstand op ons eiland.


De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier