BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Kwelderverdediging op Ameland

Jaargang: 1997
Uitgave: December - Januari - Februari
Naam auteur: Onbekend

De kwelder het Neerlands Reid vormt een uniek kweldergebied op Oost-Ameland. Het gebied is JJn van de eilandkwelders die typerend zijn voor het gehele Duits Nederlandse Waddengebied. De Amelander kwelder is hoog opgeslibd, maar niet bedijkt.

Regelmatig overspoelt de zee het gebied waardoor er een unieke zout-tolerante vegetatie voorkomt. Landschappelijk is de kwelder met zijn vier grote slenken van een grote waarde.

De rand van de kwelder is als gevolg van de hoge opslibbing, maar ook door de bodemdaling en zeespiegelrijzing extreem gevoelig voor afslag. De kwelderand is momenteel voorzien van een in zeer slechte staat verkerende beschermingsrand van klinkers, stortsteen en asfaltstort. Thans biedt deze kwelderrand geen adequate bescherming meer.

Indien de kwelderrand bescherming niet wordt vernieuwd dreigen delen van de achterliggende kwelder te verdwijnen waardoor de belangrijke ornithologische functie als rustplaats, hoogwatervluchtplaats en foerageergebied in betekenis afneemt. Alle reden dus om de huidige oeververdediging te reconstrueren.

Hiertoe wordt samengewerkt door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rijkswaterstaat, de provincie Frysl>n, De Vennoot (beheerder) en de opdrachtgever de gemeente Ameland. Deze samenwerking heeft geleid tot een Plan van Aanpak en een bestek. Alle genoemde partijen dragen ook financieel bij in de kosten van het project. Het bestek met een begroting van de kosten voor het project zijn opgemaakt door Grontmij Friesland.

Nadat vervolgens bezuinigingen in het plan zijn doorgevoerd, is het gelukt om het financiNle plaatje rond te krijgen.

De werkzaamheden aan de kwelderrand vinden plaats in de periode van 1 juli 1998 tot 1 december 1998.

Het gemeentebestuur van Ameland


De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier