BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Gemeentepolitiek

Jaargang: 1997
Uitgave: December - Januari - Februari
Naam auteur: Onbekend
Vaste rubriek: Gemeentepolitiek

Natuurstroom voor Ameland Gemeente Ameland gaat meedoen met het natuurstroom project van de NUON. Op het gemeentehuis dat momenteel verbouwd wordt, gaat het energiebedrijf zonnepanelen plaatsen. De panelen zullen zo'n 200.000 kWh per jaar opleveren.

De gemeente sluit hierover een tienjarig contract met de NUON. De natuurstroom is zeven cent per kWh duurder dan gewone stroom. De meerderheid van de raad heeft het er voor over. Alleen de VVDer J. Nagtegaal wil geen gemeenschapsgeld in natuurstroom steken. En als het dan toch geld moet kosten dan ziet Nagte¬gaal liever lantaarnpalen met zonnepanelen in het buitengebied. Hij verwijt het college "mooie sier te maken met andermans portemonnee." De gemeente heeft berekend dat de milieuvriendelijke stroom Ameland ongeveer f 9000,-- per jaar meer gaat kosten. Wethouder W.Bakema noemt de voorbeeldfunctie die de gemeentelijke overheid heeft. De gemeente hoort volgens hem een actieve rol in de milieuzaak te spelen. "Het kost de eerste tijd geld maar als zal blijken dat we meer op natuurstroomgebied kunnen doen, dan levert het wat op." Door mee te doen met het natuurstroomproject van de NUON verplicht het energiebedrijf zich stroom af te zetten die is opgewekt door wind-, zon- of waterkracht. Bakema vindt het belangrijk dat Ameland meegaat in die ontwikkeling, want, zo zegt hij, "we zijn immers de gewone bronnen aan het uitput¬ten."

Kalkovenweg of geen weg

Het dorp Buren krijgt een nieuwe weg met de naam 'Kalkovenweg'. De weg ligt tussen de Paasduinweg en de Noordwal. Volgens het Woa'deboek fan ut Amelands heet het stuk grond waarover de weg loopt 'Kalkoven'. Raadslid D.Brouwer (A'82) wil de weg liever 'Kalkoven' noemen dan 'Kalkovenweg'. De Buremer Brouwer streed tevergeefs. Zelfs bij Dorpsbelang Buren kan de naam 'Kalkovenweg' de toets der kritiek doorstaan. Raadslid en Buremer N. Oud (CDA) deed daarover navraag bij dorpsbelang. De gemeente had Dorpsbelang Buren aangeschreven voor eventuele suggesties maar kreeg geen reactie. Behalve 'Kalkoven' rolden de namen 'Stuutpad', 'Pea'dedôbbe', 'Dal', 'Spiekerboar', 'Foppeduuntjes', 'Foppeduunlân' en 'Bettelân' over de tafel. Het wordt 'Kalkovenweg'. "Bij 'Kalkoven' denk je aan indus¬trie", vindt M.Buni¬cich (PvdA). Dat lijkt hem niet wensel¬ijk. Bovendien heeft de raad 'Het Berouw' nog vers in het geheugen. De Nessemers wilden niet aan 'Het Berouw' wonen. De straatnaam is enkele jaren geleden veranderd in 'Fostaland', een oude naam voor het eiland. De raad vreest dat 'Kalkoven' in Buren tot een zelfde reactie zal leiden. Burgemeester R.S. Cazemier vindt mèt 'weg' ook beter dan zonder 'weg'. "Anders zou ik ook op 'Duin 21' wonen", grapt hij.

Fietspad komt er nog niet

Het fiets/voetpad tussen de Meester van Douwenweg en Tussendijken in Hollum komt er nog niet. Er moet eerst nog naar geld gezocht worden. "Het planologische traject loopt en naar financiële middelen moet nog gezocht worden", zegt de burgemeester helder en klaar in gemeentejargon. Behalve dat er nog geen geld is vrijgemaakt voor het pad zit de gemeente met het obstakel van een bedenkschrift. "Advisering daaromtrent door derden en de evaluatie daarvan heeft het vervolgtraject toch meer tijd gevraagd dan was verwacht", meldt de gemeente. De concrete vraag van T. Overdiep (PvdA) wanneer er tot aanleg van het pad wordt overgegaan kon wethouder Bakema dan ook niet duidelijk beantwoorden. Hij beloofde een "snelle uitvoering". M.Bunicich maakt zich daar een beetje boos over, "Dit loopt nu al twee jaar. Het wordt tijd dat dit plan wordt uitgevoerd. Het is in het belang van de kinderen." Het fiets/voetpad bekort de weg van huis naar school voor vele kinderen. Bovendien hoeven de kinderen die gebruik gaan maken van het nieuwe pad minder straten over te steken, waardoor hun huis-school route veiliger wordt.

Aankoop woning Burenlaan

De gemeente wil Burenlaan 9-11 ( tegenover De Welvaart in Hollum) kopen om het daarna permanent te laten verhuren door het Woningbedrijf. De eigenaar gebruikt het huis als recreatiewoning. Op grond van de Huis-vestingsverordening mag het pand alleen als woning voor permanente bewoning verkocht worden. Dit èn de hoge vraagprijs heeft het huis bijkans onverkoopbaar gemaakt. De gemeente wilde het huis kopen tegen taxatiewaarde. Na onderhandelingen met de verkoper is de prijs op 135.000 gulden uitgekomen, 15.000 gulden boven de taxatiewaarde. Na restauratie, die geschat wordt op een ton en na inkassering van een restauratiesubsidie van 30.000 gulden blijft de gemeente met een gat van 70.000 zitten. Het monumentale en beeldbepalende karakter van dit pand plus het feit dat het huis straks weer permanent bewoond gaat worden is voor de gemeente van doorslaggevende aard. De raad gaat akkoord met het aankoopplan.

Veonn verkoopt

Veonn verkoopt de voormalige FRAM garage aan de Reeweg en een lap grond aan de Achterdijken te Nes aan de gemeente. Tot grote vreugde van college en raad, want er is behoefte aan grond voor bedrijven die hun zaak willen verplaatsen. De gemeente rept al van drie bedrijven die grond zouden willen aankopen op het Nesser bedrijventerrein. Ze koopt voor 5 ton het perceel aan de Reeweg met daarop de FRAM garage en 4500m2 grond aan de Achterdijken. "Niet goedkoop, maar waar krijg je nog goedkope grond tegen¬woordig", verzucht J. Nagtegaal (VVD). Ook P. IJnsen (ABA) noemt het een dure aankoop. D.Brouwer (A'82) brengt daar een steekhoudend argument tegenin, "Nu kunnen we voort met de inrichting van het bedrijventerrein." Cazemier is ook blij, "Deze aankoop biedt ons de kans." Vanuit Nes hebben zich meerdere gegadigden gemeld, aldus de burgervader. En natuurlijk gaan boomsingels een visuele be¬scherming bieden, zoals ook elders bij het bedrijventerrein van Nes het geval is. De gehele raad gaat akkoord met de aankoop, ondanks de hoge koopprijs.

Afval wordt duurder

Huishoudelijk afval dat uit de dorpen komt wordt volgend jaar 5 procent duurder. Eénpersoons huishoudens gaan f 240,- betalen. Dat was f 225,-. Meerpersoonshuishoudens betalen volgend jaar f 315,- in plaats van f 298,-. De fracties van ABA en PvdA zijn het niet eens met deze verho¬ging. De meerderheid van de raad stemt voor de verhoging, zodat we volgend jaar een dikkere rekening op onze deurmat zien vallen. De toeristenbelasting wordt volgend jaar juist niet verhoogd.


De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier