BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Lijsttrekkers over uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998.

Jaargang: 1998
Uitgave: April - Mei
Naam auteur: Onbekend
Vaste rubriek: Politiek

De lokale partijen Ameland'82 en Algemeen Belang Ameland zijn de grote winnaars geworden van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart. De PvdA won licht, terwijl CDA en VVD verloren. Niettemin werd op dinsdag 17 maart duidelijk dat de oude coalitie van Ameland'82 en CDA, gesteund door de VVD, wordt voortgezet.

Oene de Vries en Will Bakema zullen wederom als wethouders aantreden. Nu de verkiezingskoorts enigszins ge¬daald is, peilde de Nieuwe Amelander de meningen van de politieke hoofdrolspelers over de afgelopen verkiezingen.

Mario Bunicich (60) is lijsttrekker voor de PvdA. De Partij van de Arbeid haalde 0,7 % winst. Het percentage kiezers dat op de PvdA stemde lag in 1994 op 20,2% terwijl het bij de afgelopen verkiezingen op 20,9% (493 stemmen) lag. De PvdA komt met twee zetels in de raad.

NA:Zijn jullie tevreden met dit resultaat? MB:Nee, we zijn niet tevreden. We hadden eigenlijk meer winst verwacht. Wij zijn de enige partij die vanaf 1986 bij elke verkiezing winst behaald heeft. Bovendien vind ik dat wij de enige partij zijn met goede ideeën, wij komen veel met nieuwe initiatieven.

NA:Wat zijn denkt u de punten waarop de PvdA winst heeft behaald? MB:Er zijn een aantal dingen te noemen: De koude toeslag, de studietoelage voor uitwonende Amelander scholieren, het begeleid wonen voor gehandicapten, de Casco woningen; Het zijn allemaal initiatieven van ons geweest, natuurlijk zijn die wel gesteund door de raad. Maar we willen onszelf ook niet op de borst kloppen, ik vind dat de punten die ik zo-even genoemd heb, tot de plichten van de PvdA behoren.

NA:Hoe is de tegenvallende winst dan te verklaren? MB:Ik denk dat dat te maken heeft met het campagne voeren. Wij voeren veel minder agressief campagne dan sommige andere partijen dat doen. Maar dat willen wij ook. Andere politieke partijen beloven vaak maar wat en schuiven als ze hun beloftes niet kunnen waarmaken het dan op anderen af, dat doen wij niet. Ik denk ook dat er sprake is van een mentaliteitsverandering in de politiek en bij de kiezer: Je ziet dat het steeds minder om de politiek zelf gaat maar meer om de campagne of de persoon.

NA:De lokale partijen zijn aan een opmars bezig, niet alleen op Ameland maar in geheel Nederland. Je hoort vaak het argument dat lokale partijen dichter bij de kiezer zouden staan. Bent u het daar mee eens? MB:Nee, ik denk dat wij als lokale afdeling van een landelijke partij net zo dicht bij de kiezers staan als een lokale partij. Wij zijn niet gebonden aan een landelijk kader, we hebben onze eigen politieke vrijheid. Ik beschouw het helemaal niet als een nadeel om tot een lande-lijke partij te behoren, ik denk juist dat het een voor¬deel is. Zo weet je voor lokale problemen in hogere kringen aandacht te krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld Tineke Netelenbos gesproken over de nadelen van de huidige OV-jaarkaart voor Amelander scholieren. Ik denk dat het enige nadeel ligt in de hogere contributie.

Algemeen Belang Ameland behaalde een forse winst op 4 maart. Het kiespercentage van 19,8 tegenover 14,5% in 1994 betekende een winst van 5,3% (in totaal 466 stemmen). Piet IJnsen (42) is lijsttrekker voor ABA, hij komt samen met Cyrilla Gerlach in de raad.

NA:Was deze grote winst voor Algemeen Belang Ameland ver¬wacht? PIJ:We hadden wel verwacht dat we wat zouden winnen, maar dat de winst zo groot zou zijn was buiten verwachting.

NA:Wat zal de kiezer zo in ABA aangetrokken hebben? PIJ:Ik denk vooral de manier van politiek voeren, de heldere lijn die we gesteld hebben. Bovendien denk ik dat we door veel jeugd op de lijst te zetten, veel stemmen van jongeren hebben gekregen. Tino Barf kreeg bijvoorbeeld 46 voorkeurstemmen en Kars Blokker 16.

NA:Heeft ABA vooral geprofiteerd van het wegvallen van de BCA en D66, ten opzichte van de vorige verkiezingen. PIJ:Ik denk dat vooral Ameland'82 geprofiteerd heeft van het wegvallen van de BCA en D66. Die stemmen zijn vooral aan de oostkant van het eiland gebleven.

NA:De college-onderhandelingen hebben dezelfde coalitie opgeleverd als in 1994, is dat niet vreemd nu CDA verlo¬ren heeft en ABA zo'n winst heeft geboekt? PIJ:De coalitie is nu hetzelfde als de afgelopen vier jaar. Ik denk dat de kiezers daar niet content mee zullen zijn. Misschien zie je dat over vier jaar in de uitslagen terug. De wijze waarop het overleg is gevoerd, betreuren wij.

In de rest van Nederland was de uitslag voor het CDA nogal onduidelijk, boekte het CDA nu winst of leed het nu juist verlies? Op Ameland was de situatie een stuk duidelijker: het CDA kwam uit op 21,3% (502 stemmen), een verlies van 0,6% ten opzichte van de 21,9% van 1994. Door dit verlies komt het CDA nu met twee zetels in de raad. Oene de Vries (63) en Ans Mosterman zullen de partij vertegenwoordigen. Bovendien wordt De Vries wederom wethouder.

NA:Eerste vraag bij een verlies is natuurlijk, wat is de oorzaak? OdV:Dat is heel moeilijk te zeggen. Wij maakten deel uit van de coalitie, Ameland'82 won, wij verloren, dus of het nu aan de coalitie lag? De exacte oorzaak is moeilijk te vinden. Ik denk dat het ondermeer te maken heeft met het feit dat hier op de westkant 4 lijsttrekkers zitten, terwijl op de oostkant maar 1 is. Ook het wethouderschap kan ermee te maken hebben. Een wethouder wordt altijd kritisch benaderd.

NA:Is Ameland'82 niet gewoon veel slimmer geweest, door met de eer van de coalitie te gaan strijken? OdV:Nee, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Ze zijn misschien wat actiever geweest. Vooral het verschil in campagnevoeren was groot. Wij zijn een landelijke partij en moeten dus contributie betalen, een deel van ons geld vloeit dus naar het hoofdbureau. Ameland'82 is veel kapitaalkrachtiger. Wij moeten roeien met de riemen die we hebben.

NA:Hoe gaat u proberen die 0,6% terug te winnen? OdV:Misschien moeten we wat actiever worden, een ander soort campagne voeren. Misschien moeten we in kleiner verband proberen de kiezer individueel bij de politiek te betrekken. NA:De oude coalitie Ameland'82/CDA gaat verder. Is het voor het CDA, met nu een zetel minder, niet moeilijk om weer een college te vormen? OdV:Ik zie geen probleem in het voortzetten van de coalitie. Getalsmatig is de verhouding nu 4/2 dus zal het zo zijn dat Ameland'82 nu wat meer te zeggen heeft. Maar beleid maak je met elkaar, over alle besluitvorming moet overleg gevoerd worden.

Integenstelling tot de landelijke trend verloor VVD Ameland een aantal kiezers ten opzichte van 1994. De VVD haalde 6,9% van de stemmen tegen 7,6% vier jaar geleden, een verlies dus van 0,7%. Jan Nagte¬gaal (61) is lijsttrekker van de VVD, het scheelde slechts 2 stemmen of hij was niet in de raad terugge¬keerd. In totaal haalde de VVD 163 stemmen.

NA:Hoe was de stemming bij de VVD na het bekend worden van de uitslag: Vreugde over lijfsbehoud of teleurstelling over het verlies. JN:We waren ontzettend blij dat we er weer bij zaten. Zes¬tien jaar geleden hadden we 230 stemmen, 12 jaar geleden 165 en vorig jaar 168 stemmen. Normaal zitten we dus tussen de 160 en 175 stemmen. Het is dus een constante club die VVD stemt. Doordat de bevolking groeit, gaat de kiesdeler omhoog en daardoor verliezen wij enigszins. Een procentje meer of een procentje minder kan het verschil tussen een zetel uitmaken.

NA:Maar zijn er concrete oorzaken aan te wijzen voor dit verlies? JN:Dat is heel moeilijk te zeggen. Het hangt bijvoorbeeld van een enkel 'ja' of 'nee' af. De ene keer word je geprezen, de andere keer onderuit geschoffeld, dat ligt heel dicht bij elkaar. Bovendien hebben wij niet echt een actieve campagne gevoerd, daar is onze club te klein voor. VVD Ameland heeft 24 leden en de gemiddelde leeftijd is geloof ik zestig jaar. Ik vind ook dat je je vier jaar lang moet bewijzen, niet alleen twee weken voor de verkiezin¬gen.

NA:De VVD stapt opnieuw in de coalitie, waarom? JN:We zitten maar met 1 man in de raad, dan valt er niet zoveel oppositie te voeren. Ik denk dat wij meer invloed kunnen uitoefenen door in de coalitie te stappen. Via het coalitie-akkoord kunnen we meer waarmaken dan door het voeren van oppositie.

NA:Hoe gaat de VVD nu verder? JN:Dit wordt mijn laatste termijn als raadslid, over vier jaar stop ik ermee. Ik denk dat we over niet al te lange tijd moeten gaan zoeken naar een vervanger.

Grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen was Ameland'82. De partij boekte een winst van 6,5%. Maar liefst 31.1% van de Amelander kiezers sprak het vertrouwen uit in Ameland'82. Met een totaal van 733 stemmen komt Ameland'82 met 4 zetels in de raad en vormt de belangrijkste partij in de coalitie. Will Bakema (52) wordt wederom wethouder.

NA:Hoe is deze verkiezingsuitslag te verklaren? WB:Ik denk vooral dat het beleid van de afgelopen vier jaar ons deze winst heeft opgeleverd. We hebben een stabiel beleid gevoerd, met weinig uitglijders. Ook denk ik dat het wegvallen van de BCA en D66 van invloed is geweest.

NA:Oene de Vries schrijft de winst van Ameland'82 onder andere toe aan het feit dat op de oostkant van het eiland maar 1 lijsttrekker woont, terwijl er vier aan de west-kant wonen. De stemmen van de BCA zouden allemaal naar Ameland'82 gegaan zijn. WB:Ik zie die oost-west verhoudingen niet zo. Ik constateer een heel ander fenomeen. Je ziet dat er een heel andere vorm van campagnevoeren is ontstaan. ABA haalt nu bijvoorbeeld ook stemmen in Nes en Buren. Ook wij hebben een andere campagne gevoerd, we hadden bijna iedere week wel een thema-avond waarop deskundigen over allerlei kwesties de Amelander bevolking voorlichtten en er ruimte was voor discussie. Communicatie was dan ook de belangrijkste leus in onze campagne.

NA:Welke programmapunten hebben de kiezers vooral aangespro¬ken, denkt u? WB:Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die ons programma echt kennen. Daarom hebben we onze punten ook samengevat in enkele korte zinnen. Ik denk dat vooral onze duidelijke stellingname in sommige zaken ons winst heeft opgeleverd. Zo zijn wij nogal strikt geweest in het naleven van de begroting, als Geel-Wit het budget voor een nieuwe kantine niet mag overschrijden, dan mag Ons Hol dat bijvoorbeeld ook niet.

NA:De lokale partij is in opmars in Nederland, hoe valt dit te verklaren? WB:Ik denk dat nu duidelijk is dat landelijke thema's bij de lokale kiezer niet aanslaan. Landelijke lijsttrekkers die ook op lokaal gebied hun partij willen aanvoeren, worden niet meer geaccepteerd. Het is voor de kiezer belangrijk te weten op wie je stemt, je moet vertrouwen in iemand hebben, er moet sprake zijn van herkenbaarheid.

NA:Neemt Ameland'82 niet een risico door met een partij in de coalitie te stappen die verloren heeft? Zal de kiezer deze keus accepteren? WB: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat je die conclu¬sie niet te snel moet trekken. Er is geen sprake van een massale afwijzing van het CDA. Een zetel meer of minder hangt soms maar van twee stemmen af. Ik denk wel dat het CDA eens moet nadenken over de manier waarop het politiek bedrijft. Als je een ex-lid van een andere partij als lijstduwer op je eigen lijst zet, kun je een anti-reactie verwachten.

NA:Wat waren de uitgangspunten bij de college-onderhandelin¬gen? WB:Voor de verkiezingen had onze voorzitter al gesproken met de andere partijen over de manier waarop de onderhande¬lingen zouden plaatsvinden. Als Ameland'82 de verkiezin-gen zou winnen, zouden wij het voortouw nemen. Na de verkiezingen broeide er echter iets bij sommige partijen om zonder Ameland'82 een college te vormen. Het bleek bijvoorbeeld dat de PvdA niet met een plaatselijke partij in het college wilde. Onze voorzitter is toen snel in actie gekomen en heeft een bijeenkomst georganiseerd. ABA wilde wel met ons een coalitie vormen, maar was te vaag over het wethouderschap. Bovendien was Jan [Nagtegaal] niet bereid die coalitie te steunen. Het risico werd ons dus te groot. Uiteindelijk zijn we weer bij het CDA gekomen. Wel zijn er enige dingen goed doorgesproken tussen de coalitiepartijen. Zo hebben we het vooral gehad over de loyaliteitsvraag en strikt naleven van de begro¬ting. Ik ben nu bezig met het coalitieprogram. Overigens staat het program voor alle partijen open, iedereen kan aanvullin¬gen of verbeteringen aandragen. Ik ben van mening dat oppositie niet perse hoeft.

Rudolf Teuben (34) is het enige nieuwe gezicht in de Amelander raad. Doordat Ameland'82 een zetel winst boekte, komt voor de voor¬zitter van deze partij een plaatsje in de raadzaal vrij.

NA: Had je verwacht dat je in de raad zou worden gekozen? RT:Nee, verwacht had ik het niet, maar ik had er wel reke¬ning mee gehouden. Vier jaar geleden was de positionering van onze kieslijst precies hetzelfde en toen kregen we drie man in de raad. Dus moest ik er wel rekening mee hou¬den.

NA:Hoe heb je je op het raadswerk voorbereid? RT:De afgelopen vier jaar ben ik vaak op het gemeentehuis geweest. Bovendien behandelen we met onze werkgroep binnen Ameland'82 alle commissie- en raadstukken. Een echte cursus voor vergadertechniek heb ik niet gevolgd, maar ik heb enige ervaring doordat ik vaak ik besturen heb gezeten.

NA:Je bent werkzaam voor Wagenborg, valt je werk te combineren met de politiek? RT:Ik heb daarover al overleg gevoerd met Wagenborg. Maar veel zal er niet veranderen, ik was al veel met politiek bezig.

NA:Op welk terrein ga je je specifiek richten? RT:Allereerst kom ik in de commissie onderwijs. Dat is zogezegd een rustige start. Maar als iemand van onze partij verhinderd is, zal ik in andere commissies invallen.

NA:Met welke gedachte stap je de raad in? RT:Ik denk dat het belangrijk is dat je als raad met elkaar, in plaats van tegen elkaar werkt.


De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier