BALLUM AMELAND

 

  • 06-22485795
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom op deamelander.nl

Waddengemeenten trekken samen op

Dertien gemeenten rond de Waddenzee hebben samen een beheersverordening Waddenzee en Noordzee opgesteld. De gemeenten nemen hiermee het initiatief om meer sturing over het eigen grondgebied te krijgen en te houden.

Tevens leidt dit gezamenlijk optrekken tot kostenbesparing en eenduidigheid in regelgeving. Het ontwerp ligt vanaf 4 december zes weken ter inzage.

De beheersverordening is sober en doelmatig en vervangt de bestaande gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het gebied. In plaats van 13 bestemmingsplannen is er straks één beheersverordening. Dit plan legt de bestaande situatie vast voor zover die niet valt onder regelingen van andere overheden, zoals bijvoorbeeld de planologische kernbeslissing Waddenzee of de aanwijzing als Natura 2000-gebied.

De 13 samenwerkende gemeenten zijn: Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, Harlingen, het Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Hollands Kroon, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ze zijn lid van de Vereniging Waddenzeegemeenten en/of het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. De overig vier Waddengemeenten (Den Helder, De Marne, Súdwest-Fryslân en Franekeradeel), hebben hun deel van het plangebied opgenomen in een andere ruimtelijke regeling.

De verordening legt het bestaande gebruik van het gebied vast. Voorbeelden zijn pieren steken en herstel en onderhoud van kwelders en zomerpolders. Ook het aanbieden van een grote ankerplaats voor cruiseschepen en kleine ankerplaatsen voor het aanleggen van (zeil-) jachten valt onder de verordening. Archeologie neemt een bijzondere plaats in binnen de regeling. In samenwerking met Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een kaart gemaakt met daarop de archeologische waarden. Doel is om scheeps- en vliegtuigwrakken te inventariseren en waar nodig te beschermen.

De grens van de beheersverordening Waddenzee en Noordzee loopt vanaf de voet van de zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee boven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, geulen en de kwelders en schorren. Locaties die om maatwerk vragen zoals havens, vallen erbuiten. Deze kunnen efficiënter binnen de individuele gemeenten worden geregeld. Hetzelfde geldt voor activiteiten waarvoor de rijksoverheid vergunningen verleent, zoals gas- en zoutwinning.

Er zijn veel partijen actief in en rond de Waddenzee en de Noordzee. Daarom is er toch gekozen voor een inspraakproces, ondanks het feit dat een dergelijke procedure voor een beheersverordening niet verplicht is. Vanaf 4 december ligt de ontwerp beheersverordening ter inzage. Meer informatie in de officiële bekendmakingen, op www.waddenzee.nl en bij alle deelnemende gemeenten.


Search

De Amelander

Strandweg 1, 9162 EV Ballum
E.: klaastouwen@deamelander.nl
T. 06 22 48 57 95

Een eerste kennismaking
Advertentietarieven 2024
Uitkomstdata 2024

Disclaimer

Contactformulier