Werelderfgoed

De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot aan het Deense Esbjerg. De status van werelderfgoed die een aantal jaren geleden door de UNESCO aan dit gebied is  toegekend heeft ertoe geleid dat internationaal dit gebied als beschermd natuur gebied wordt erkend.

Droog vallen

Het unieke karakter wordt veroorzaakt doordat tweemaal per etmaal grote gebieden droog vallen waardoor vele honderdduizenden vogels de gelegenheid krijgen om naar voedsel te zoeken. Daarnaast groeien in de Waddenzee unieke planten die elders met uitsterven worden bedreigd.

Voedsel voor vogels

In de zeebodem treffen we het voedsel voor vogels aan zoals kokkels, zeesterren, krabben en mosselen. Platvissen gedijen in dit gebied uitstekend en dienen weer als voedsel voor de zeehonden. 

Wadlopen

Bij laagwater (eb) bestaat er de mogelijkheid om over de drooggevallen zandplaten te lopen en te ontdekken wat er allemaal in de zeebodem leeft. Bij eb kun je ook goed de geulen zien die het water aan en afvoeren naar de Noordzee. Vanuit Holwerd vaart de veerboot door deze geulen naar Ameland.

Zeehonden

Door het schoner wordende water zie je regelmatig de zeehonden op de zandbanken uitrusten na hun zoektocht naar voedsel. Het is ook mogelijk om met hun rondvaartboot de zeehonden van dichtbij te bekijken. Een grote populatie witte en grijze zeehonden zijn te vinden op een zandbank voor de kust bij Hollum.

Rentmeester voor de toekomst

De wereld erfgoed status heeft ertoe geleid dat overheid en bedrijfsleven ervan doordrongen geraken dat we dit gebied met zorg moeten behandelen en als een goed rentmeester moeten beheren voor de toekomst.

 

2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png1Kienstrabouwbedrijf.jpg6vpva.png5sparmanje.jpg4kontour-vastgoed-banner.png7bg-logo1-1.gif

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all