De rosse grutto lijkt op de (gewone) grutto. De rosse grutto is een trekvogel die niet in Nederland broedt, maar hier (vrijwel) alleen wordt waargenomen in het Waddengebied en in de Ooster- en Westerschelde, terwijl de gewone grutto hier wel broedt en vaak in graslanden te vinden is.

De vogel heeft net als de grutto een zeer lange snavel. Het verschil met de grutto is dat deze snavel aan het eind een flauwe bocht omhoog maakt en donker is. In de zomer zijn de nek, borst en buik ononderbroken bruinrood.

De mannetjes zijn ten opzichte van de vrouwelijke rosse grutto's kleiner en in de zomer tot in de punt van hun staart rose gekleurd.

De rosse grutto is praktisch het hele jaar door te zien in het Waddengebied en het Deltagebied in Zeeland. De top ligt in mei.

In het Deltagebied verblijven veel rosse grutto's gedurende de herfst, winter en het vroege voorjaar. In het Waddengebied heeft vanaf januari de meeste kans om de rosse grutto te zien vliegen.

7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg2amelanderhistorie.jpg4kontour-vastgoed-banner.png6vpva.png3Huize-Miedema.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all