De noordse stern verschilt niet zo veel van het visdiefje in uiterlijk. De snavel is in het broedseizoen echter geheel bloedrood, zonder zwarte punt.
De noordse stern is een uitgesproken trekvogel, die broedt op het noordelijk halfrond en overwintert op het zuidelijk halfrond.

In Nederland is hij een zeldzame broedvogel. 

De noordse stern ziet waarschijnlijk meer daglicht dan enig ander wezen, aangezien de broedgebieden in het hoge noorden liggen en de overwinteringsgebieden rond Antarctica.

1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg7bg-logo1-1.gif6vpva.png2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png4kontour-vastgoed-banner.png

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all