Het dorp Hollum is een levend geschiedenisboek van Ameland. In straten als de Burenlaan en de Oosterlaan is de rijke Amelander historie nog springlevend. Niet voor niets is het aangezicht van het dorp tot beschermd dorpsgezicht verklaard.

Bijzondere monumenten 

De vele monumentale commandeurswoningen in Hollum weerspiegelen de Amelander welvaart van de 17e en 18e eeuw. De getande randen in de gevels van de schipperswoningen geven aan wat de rang was van de zeevaarder die het huis bewoonde. Hoe meer getande gevelranden, hoe hoger de rang.

Vuurtoren

De vuurtoren is het meest markante bouwwerk van Hollum. Overal op het eiland voel je de aanwezigheid van dit 58 meter hoge zeebaken. Niet alleen zijn ’s nachts de lichtstralen tot ver buiten het eiland te zien, maar ook bij daglicht is de toren met zijn rood-witte banen vanaf iedere plek op het eiland te herkennen.

Hervormde Kerk

Een ander opvallend bouwwerk is de Nederlands Hervormde Kerk, die in de Tachtigjarige Oorlog door de Watergeuzen werd vernield en pas in 1678 werd herbouwd. Uit onderzoeken is gebleken dat oudste bouwsporen uit de 11e eeuw dateren. Op de begraafplaats liggen vele Amelander commandeurs begraven, zoals de beroemde Hidde Dirksz. Kat.

Musea

Er zijn twee musea in Hollum. Het Sorgdragermuseum geeft een compleet beeld van de Amelander cultuur, historie en economie. Het is gevestigd in een van de mooiste Amelander commandeurswoningen. In het Maritiem Centrum staat de geschiedenis van het Amelander reddingswezen centraal. Foto’s, oorkonden en voorwerpen doen verslag van heldhaftige reddingen, spectaculaire strandingen, bijzondere strandvondsten en tragische zee-ongelukken. Een keer per maand organiseert het museum een spektakel dat uniek is in de wereld: tien paarden trekken de oude reddingboot naar zee, waarna de boot wordt gelanceerd.

Historische objecten

Niet alleen in de musea, maar ook in de straten van Hollum zijn veel historische objecten te zien. Zo staat aan de Molenweg de stellingmolen De Verwachting. Het betreft hier geen originele Amelander molen, maar een exemplaar dat in 1990 door de stichting Vrienden van De Verwachting aan de wal is opgekocht en op de plaats waar oorspronkelijk een molen stond, is herbouwd.

Naast het bijzondere cultuurgoed beschikt Hollum natuurlijk ook over moderne voorzieningen, zoals een 9-holes golfbaan en het recreatieterrein De Aanleg.

Voor meer informatie over Hollum klik op deze link

 

3Huize-Miedema.png6vpva.png4kontour-vastgoed-banner.png7bg-logo1-1.gif1Kienstrabouwbedrijf.jpg5sparmanje.jpg2amelanderhistorie.jpg

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all